Αρχική σελίδα arrow Νομοθεσία arrow Απάντηση σε Ερώτηση του Βουλευτή κ. Θ. Καράογλου

Απάντηση σε Ερώτηση του Βουλευτή κ. Θ. Καράογλου

(1 vote)

ΠΡΟΣ :
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα: Ερωτήσεων (2)

ΚΟΙΝ.:-Βουλευτή κ..Θ. Καράογλου.

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην Ερώτηση του Βουλευτή κ. Θ. Καράογλου.

Σχετ.: Ερώτηση 6154/16-02-2010.

Απαντώντας στην παραπάνω ερώτηση, που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Θ. Καράογλου, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α Ζ3/2810/2004, με την οποία μεταφέρθηκε στο εθνικό μας δίκαιο η Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2001/95/ΕΚ της 3ης Δεκεμβρίου 2001 για τη Γενική Ασφάλεια των Προϊόντων, αρμόδια αρχή για την επιτήρηση της αγοράς ορίζεται η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης για την ασφάλεια όλων των προϊόντων πλην τροφίμων για τα οποία δεν υφίστανται ειδικότερες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Όταν υφίσταται ειδικότερη (τομεακή) νομοθεσία ορίζεται κατά περίπτωση άλλη αρμόδια αρχή, όπως είναι το Υπ. Οικονομικών, Γενικό Χημείο του Κράτους για τις επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσματα, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) για τα φαρμακευτικά παρασκευάσματα και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα κλπ.

Το προϊόν «ηλεκτρονικό τσιγάρο» είναι ένα σύνθετο προϊόν, το οποίο δεν εμπίπτει εξ ολοκλήρου σε μία τομεακή νομοθεσία, αλλά πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας περισσοτέρων της μιας ειδικότερων νομοθεσιών. Συγκεκριμένα, υπάρχουν δύο κατηγορίες ηλεκτρονικού τσιγάρου, αυτά που λειτουργούν με αμπούλες διαλυμάτων νικοτίνης και αυτά που δεν περιέχουν νικοτίνη. Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα με ή χωρίς νικοτίνη φέρουν ισχυρισμούς ότι έχουν θεραπευτικές ιδιότητες και βοηθούν στην απαλλαγή του εθισμού του τσιγάρου. Αν οι ισχυρισμοί που φέρουν είναι παραπλανητικοί ή δεν υφίσταται σχετική επιστημονική τεκμηρίωση (π.χ. τοξικολογικές μελέτες, κλινικές μελέτες) ή σχετική έγκριση από τον ΕΟΦ, η αρμόδια Υπηρεσία έκρινε ότι θα πρέπει να υπάρξει ειδική νομοθετική ρύθμιση για να παρεμποδισθεί η κυκλοφορία και η διαφήμιση ηλεκτρονικών τσιγάρων που εξαπατούν τους καταναλωτές και ενδεχομένως εγκυμονούν κινδύνους και για την υγεία τους.

Για το λόγο αυτό συνέταξε προσχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης, το οποίο απέστειλε για περαιτέρω επεξεργασία στο συναρμόδιο Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προκειμένου να προχωρήσουμε από κοινού στη θέσπιση νομικού πλαισίου, όπως αυτό ορίζεται στο Νόμο υπ' αριθμ. 3730/2008 (ΦΕΚ 262/Β/23-12-2008), «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Σημειώνεται ότι στην παρούσα φάση από πλευράς νομοθεσίας στη χώρα μας ισχύουν τα εξής:

Α) Για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, τα οποία περιέχουν στα φυσίγγια τους διαλύματα νικοτίνης έχει εκδοθεί η Απόφαση με Αρ. Πρωτ. 49959/25-07-2008 του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ): «Απαγόρευση της διακίνησης και διάθεσης όλων των προϊόντων που πωλούνται μαζί με το ηλεκτρονικό τσιγάρο/πούρο ή και ανεξάρτητα και περιέχουν νικοτίνη», σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η διακίνηση και διάθεση όλων των προϊόντων που πωλούνται μαζί με το ηλεκτρονικό τσιγάρο ως υποκατάστατα του καπνίσματος, η δε διάθεσή τους στην αγορά προϋποθέτει τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμάκου από τον ΕΟΦ. Επίσης, ο ΕΟΦ έχει επίσης προβεί σε σχετική ανακοίνωση στον Τύπο τον Ιανουάριο 2009 για να ενημερώσει τους καταναλωτές.

Β) Όσον αφορά τα ηλεκτρονικά τσιγάρα που δεν περιέχουν νικοτίνη, ο ΕΟΦ μας ενημέρωσε με το Αρ. Πρωτ. 49931/07-07-2009 έγγραφό του, ότι συγκεντρώνει στοιχεία και επεξεργάζεται σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας του ηλεκτρονικού τσιγάρου, το οποίο σύντομα θα σταλεί προς υπογραφή στα αρμόδια Υπουργεία.

Κατά τα λοιπά αρμόδιο για απάντηση είναι το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο οποίο και διαβιβάζεται η ερώτηση.

H ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

Ε. Δ.
Γραφείο κας Υπουργού
Υπόψη κας Όλ. Γουμπούρου

Άλλες επιλογές

Rss corner Sitemap Ανταποδοτικά Links

User Login

No account yet? Create account
Check out http://wordupecig.com!  Electronic Cigar

Το ElectronicCig σας καλωσορίζει στις σελίδες του. Εδώ θα βρείτε νέα, παρουσιάσεις, γενικές αλλά και ειδικές πληροφορίες σχετικά με το ηλεκτρονικό τσιγάρο στην Ελλάδα

Polls

Για πιο λόγο επιλέξατε το ηλεκτρονικό τσιγάρο;

Results

Projects in progress

Εισαγωγικά άρθρα για το ηλεκτρονικό τσιγάρο και τη χρήση του
86%
Tue, 19 November 2019
Καταγραφή όλων των εμπορικών τύπων ηλεκτρονικού τσιγάρου στην ελληνική αγορά
74%
Tue, 19 November 2019
Ξενόγλωσση Ορολογία των ηλεκτρονικών τσιγάρων και της χρήσης του
52%
Tue, 19 November 2019
Designed by ElectronicCig.gr © 2015. All rights reserved.
Powered by Elxis - Open Source CMS.