Αρχική σελίδα arrow Ατμιστικό καφενείο
Public announcement delete
Αγαπητοί αντιπρόσωποι εταιριών ηλεκτρονικών τσιγάρων, αναλώσιμων και ειδών ηλεκτρονικού καπνίσματος, σας καλωσορίσουμε στο ElectronicCig.gr και σας ενημερώνουμε ότι από 01/01/2013 το Ατμιστικό καφενείο λειτουργεί αυστηρά μόνο για καφενειακές συζητήσεις μελών. Για ενημερώσεις δράσεων/προϊόντων/υπηρεσιών αντιπροσώπων ειδών ηλεκτρονικών τσιγάρων, λειτουργούν τα e-blogs
E-cig complete guide
Hits 663
Offline sohailafzal
sohailafzal
Newbie
stars
Posts: 1
User profile 
icon E-cig complete guide
Apr 01, 2019 22:11
share  
Why Use Electronic Cigarettes? i. Scientists Claim Health Benefits If all the smokers in Britain stopped smoking cigarettes and started smoking e-cigarettes we would save 5 million deaths in people who are alive today. It’s a massive potential public health prize. Headshot of Professor John Britton. Professor John Britton, chair of the Tobacco Advisory Group of the Royal College of Physicians Source: BBC Many scientists believe that electronic cigarettes are vastly safer than tobacco cigarettes – in fact Professor Carl Phillips has argued that the benefits of switching are almost identical to those of quitting. You see, 99% of the problem with smoking is not nicotine, it’s the combustion. When you burn tobacco, you create thousands of chemicals, dozens of carcinogens and tar. In contrast, electronic cigarettes do not burn tobacco. It vaporises a liquid (called e-juice or e-liquid) which contains nicotine. And scientist Professor Michael Siegel argues that while we have yet to identify all the chemicals in cigarette smoke, we know exactly what is in e-liquid. (For more information see our section on e-liquid below.) An expert independent evidence review published in August 2015 by Public Health England (PHE) concluded that e-cigarettes are significantly less harmful to health than tobacco and have the potential to help smokers quit smoking. Key findings of the review include: the current best estimate is that e-cigarettes are around 95% less harmful than smoking nearly half the population (44.8%) don’t realise e-cigarettes are much less harmful than smoking there is no evidence so far that e-cigarettes are acting as a route into smoking for children or non-smokers The findings were backed up by a Royal College of Physicians report released this year. Our own surveys suggest that users may experience quick benefits – see the Electronic Cigarette Lung survey for the most recent results. Smoker's cough after switching, results of an online survey. Also see: Are Electronic Cigarettes Safe: The Shocking Truth Side Effects While usually perfectly safe, the propylene glycol (PG) in electronic cigarettes can cause dryness of throat and sore throats. In addition, a small percentage of people are allergic to PG. At times, allergic symptoms may be confused with the effects of quitting smoking. Quitting smoking symptoms can include: mouth ulcers coughing chest pains respiratory problems mood swings See here for a full list or here for a list of E-Cigarette Side Effects. If you have any concerns at all, consult your doctor! ii. How Much Can You Save With An Electronic Cigarette? It’s possible for a UK smoker smoking 20 cigarettes a day to save close to two thousand pounds a year. Exactly how much depends on the amount you spend on cigarettes, and how much you are going to spend on e-cigarettes, which e-cigarettes you use, how you use e-cigarettes (long or short drags) etc.. If you are using regular e-cigarettes, our handy calculator will give you a very rough idea of how much you could save. See what our customers said about money savings or click here to read about how one customer saved enough to buy a house. iii. Can You Quit With Electronic Cigarettes? At the time of writing, electronic cigarettes may not be marketed as a quit smoking aid unless they have a medical authorisation. Only one company has yet been able to develop an electronic cigarette which matches the requiredthis medical authorisation, and because of the complex process involved, by the time a product is approved the technology is years out-of-date. . Nevertheless, a number of studies suggest that smokers may be able to quit smoking – or at least switch to a different form of nicotine usage. In a 6 month study Professor Polosa, who we interviewed here, found that 55% of committed smokers were able to reduce or stop tobacco cigarette consumption altogether. An online survey found that 70% of e-cig users had quit and that electronic cigarettes were less addictive than tobacco cigarettes. Professor Siegel found that electronic cigarettes were almost twice as effective as helping people quit as nicotine replacement aids. An informal South African study found that 45% of doctors who used the electronic cigarette quit. iv. Where Can You Use E-Cigarettes? Enjoying an electronic cigarette while having a bath. Above: William enjoys an electronic cigarette in the bath! Currently, e-cigarettes can legally be used in most public places, indoors as well as outdoors. Some pubs have banned electronic cigarettes on the basis that they could be confused with regular cigarettes. However, this is a decision made by the owner of the establishment, not a legal requirement. In the US, e-cigarettes are currently banned on airlines – but in the UK some airlines sell electronic cigarettes. If you are not sure, check. Be sure to point out that electronic cigarettes ARE legal to use indoors. v. Taste and Ability to Smell Sense of smell after switching to vaping. A story I love is when vapers talk about, a few days or a couple of weeks after switching to vaping, they walk into a kitchen and suddenly realise they can suddenly smell the coffee brewing! Indeed, when we surveyed vapers in 2009 in a study analysed by the University of Alberta, 79.8% reported an improvement in sense of smell after switching to e-cigarettes. Read more: Do E-Cigs Smell on the Vapour Soul site. How does it compare to a regular cigarette? Smoking a regular cigarette. Weight: I think we’ve already discussed health and returning taste buds. So, the other principal difference you’ll notice first is the weight of the electronic cigarette. While a disposable or regular electronic cigarette does not weigh a great deal, you will notice a difference the first time you use one. However, I’ve yet to meet a vaper who has not got used to this after the first few days, and many users progress onto heavier, refillable tank systems or variable voltage electronic cigarettes. Taste: Depending on what cigarettes you smoke, and what electronic cigarette flavour you order, the taste may be different or it may be very similar. What I find is that many users want something as similar as cigarettes as possible to start with, but as they go on they start to graduate away from tobacco flavours and experiment with other flavours. Throat hit: Throat hit is a massive discussion subject amongst vapers, and refers to the hit you get at the back of your throat after inhaling the vaper from an electronic cigarette. It’s been so long since I smoked a cigarette now I can barely remember what the throat hit from a cigarette is like. However, when I asked a newly converted smoker what the difference was, he said it depended on the e-cigarette he used – one was slightly tickly on the back of his throat, while another was virtually identical to a cigarette. To learn more see 6 Tips to Tailor Your Throat Hit Experience. Quick Glossary A to Z Button Users of electronic cigarettes (vapers!) have evolved their own vocabulary. You can read a full guide to vaping terminology here, but here’s a very quick guide to terms that will help when reading this article. Atomiser: The part which heats the e-liquid in an electronic cigarette. E-juice (or e-liquid): A liquid which contains nicotine. Sub Ohm: Is a coil with a resistance value of less than 1.0 ohms which increases the power output and produces more vapour. Vape: To use an electronic cigarette (equivalent of smoking a cigarette!) Vaper: A person who uses an electronic cigarette. We’ll go into several of these phrases in more depth later in this blog post. Read more: The Secret Language of Vaping How do electronic cigarettes work? Diagram showing how electronic cigarettes work. Click for a larger image. While there is some variation between electronic cigarettes, the following is applicable to most devices. Contained within the cartridge of an electronic cigarette is an atomiser. (This may also be a separate part which screws onto the electronic cigarette.) In regular e-cigarettes there is a wad of absorbent batting, while in other electronic cigarettes a wick extends from the bottom of the cartridge which soaks up the e-liquid, and draws it down to the atomiser. Cut out diagram showing how the Smoker's Halo e-cigarette works. The atomiser is activated when you either inhale or press a button. As you inhale, the atomiser heats up a liquid which contains nicotine. This creates a vapour which resembles smoke (although, crucially, it is NOT smoke.) The vapour produced is created by the use of propylene glycol, which is also used in stage smoke, air-conditioners, drinking water, medicines and cosmetics. Click here for more information about propylene glycol. Free Trial Scams Or How Do You Avoid Scams and Why Free E-Cigarettes are Not Usually Free Credit card trap! Unfortunately, the e-cigarette industry seems to attract scams, some of them (barely) legal. The most common form of a scam is to offer a free electronic cigarette – typically, you’ll only have to pay for the packing and shipping. However, hidden in the terms and conditions is a term where you pay for refills to be sent monthly – this can be high as £60 a month. These can be difficult to cancel, and you’ve almost no chance of getting money back from the company. As these companies have no interest in building a long term relationship with customers or a reputation in the market place, you’ll probably also find that the e-cigarette you are sold is complete rubbish.source: http://www.canadaejuice.com/product-category/e-juice/
Top
Jump to:

Επιλογές μελών

No account yet? Create account

Top Members

  Ordering by : Number of Posts
 • steamboy
 • ArXoS
 • admin
 • Dias
 • kanenas
 • maria79
 • oikmar
 • BSab
 • Vaperstorm
 • hellas
 • gabrielos
 • c130
 • freyarip
 • makisf1
 • thlemaxos
Check out http://wordupecig.com! Electronic Cigar
Designed by ElectronicCig.gr © 2015. All rights reserved.
Powered by Elxis - Open Source CMS.